АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
до загального звіту про роботу КМУ «Обласне бюро
судово-медичної експертизи» Департаменту охорони здоров’я
Чернівецької обласної державної адміністрації у 2021році

 Бюро судово-медичної експертизи Департаменту охорони здоровя Чернівецької обласної державної адміністрації – державна комунальна медична установа діє на підставі статуту.

 НАЧАЛЬНИК БЮРО - БАЧИНСЬКИЙ ВІКТОР ТЕОДОСОВИЧ

 Поштова адреса бюро: 58009 м. Чернівці, вул. Кишинівська,2

 Тел.факс 52-67-67 58-11-28

Тел. 52-45-75 58-11-67
509-146 57-32-28

 Чернівецька область займає площу 8,1 тис. кв. км.

Число районів – 3
Чисельність населення – 901 тис. чол.

 1. Структура бюро

 В структуру бюро входять наступні підрозділи:

- адміністративно-господарський відділ;
- відділ комісійних судово-медичних експертиз;
- відділ судово-медичної експертизи трупів;
- відділ експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб;
- міжрайонні та районні відділення судово-медичної експертизи;
- відділення судово-медичної токсикології;
- відділення судово-медичної криміналістики;
- відділення судово-медичної гістології;
- відділення судово-медичної імунології;
- відділення судово-медичної цитології.
За звітний період змін в структурі бюро не було.
2. Матеріально-технічна база бюро покращилась за рахунок придбання:
а) за кошти спеціального фонду та безповоротної фінансової допомоги на загальну суму 171659,87 грн.:
- комп’ютерна техніка – 54 тис.458 грн.;
- підписка період.видань – 4 тис. 524 грн.;
- госп.товари – 10 тис. 730 грн.;
- поліграфічна 6 тис. 390 грн.;
- автомобільні запчастини – 17 тис. 170 грн.;
- лампи бактерицидні – 6 тис. 900 грн.;
- медичні вироби – 2 тис. 506 тис. 94 коп.;
- послуги (телекомунікації, метрологія, обслуг.системи газопостачання, встановл. сигналізації та послуги сигналізації) – 51 тис. 848 грн. 53 коп.;
- заробітна плата – 19 тис. 972 грн.;
- нарахування на зарплату – 4 тис. 393 грн. 85 коп.;
- сплата податків – 2 тис. 641 грн. 87 коп.
б) за обласний бюджет:
- АММ (бензин) – 192796,50;
- поліграф.продукція – 7540,00 грн.;
- медикаменти, мед.вироби, лік.засоби – 99997,59 грн.;
- послуги (дератизація, інтернет, телекомун.послуги, оренда приміщення, обслуговування ПЗ, заправка та регенерація картриджів, повірка ЗВТ) – 169826,58 грн.;
- комунальні послуги (електроенергія, вода, природний газ, вивіз ТПВ) – 433309,30 грн.
У звітному році бюро судово-медичної експертизи знаходилось на балансі державного казначейства та обслуговувалось бухгалтерією обласного бюро судово-медичної експертизи.
У 2022 році для покращення матеріально-технічної бази бюро планується провести капітальний ремонт фасаду адміністративних будівель за адресою вул. Кишинівській, 2; провести капітальний ремонт приміщень моргу, а саме: кімнати для молодшого медичного персоналу, передсекційної кімнати, секційної зали №1 та №2; провести поточний ремонт кабінету судово-медичних експертів №1; провести поточний ремонт кабінету відділу комісійних судово-медичних експертиз; провести поточний ремонт приймальної та кабінету начальника бюро, в приміщенні для зберігання речових доказів; придбати валізи експертів у кількості 6-ти, масспектрометру, спектрофотометра, морозильних камер, електричного бойлера, газової плити, придбання комп’ютерної техніки та закупівлі іншого медичного обладнання.
Труднощі у покращені матеріально-технічної бази бюро полягають у недостатньому фінансуванні.

 3. Штати і кадри бюро

 3.1. Зміни в штатах і кадрах бюро:

3.1.1. У порівнянні з 2021 роком у звітному році в обласному бюро штати бюро не змінювались.
3.1.2. Кількість посад, зайнятих внутрішніми і зовнішніми сумісниками залишилась на попередньому рівні.
3.1.3. В звітному році наявні 2,0 вакантних посад, з них: у відділенні судово-медичної гістології – 1,0, у відділенні судово-медичної криміналістики – 0,5, у відділенні судово-медичної токсикології – 0,5.
3.2. Кількість фізичних осіб усіх працівників бюро залишилось на тому ж рівні.
3.3. Стан укомплектованості судово-медичними експертами і спеціалістами судово-медичної лабораторії:
- відділення судово-медичної гістології - 66,7%;
- відділення судово-медичної імунології - 100%;
- відділення судово-медичної токсикології - 83,3%;
- відділення судово-медичної криміналістики - 90%;
- відділення судово-медичної цитології - 100%.
3.4. У 2021 році як і в 2020 році укомплектованість загальними судово-медичними експертами як в обласному центрі так і в районних і міжрайонних відділеннях на 94,8%.
3.5. У 2021 році в обласне бюро було зараховано 2 лікарі-інтерни за контрактом і 1 лікар-інтерн за державним замовленням. Кількість інтернів, які закінчили інтернатуру і отримали сертифікати спеціаліста - 3.
У 2021 році на базі кафедри судової медицини та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету пройдено 42 циклів тематичного удосконалення. У Харківській МАПО пройдено 2 стажування і 2 тематичне удосконалення. На базі Одеського національного медичного університету пройдено 1 стажування. Потреба в підготовці спеціалістів, підвищення їх кваліфікації у відповідності до наданих планів циклів КМАПО, ХМАПО, ОДМУ, «Буковинський державний медичний університет» на наступний рік є потреба та заплановано проведення тематичного удосконалення лікарів судово-медичних експертів всіх підрозділів бюро, а також лікарів судово-медичних експертів та судово-медичних експертів всіх лабораторних відділень бюро.
В КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» з науковим ступенем начальник бюро - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету, заслужений лікар України Бачинський В.Т.; завідувач відділу судово-медичної експертизи трупів - кандидат медичних наук, доцент кафедри судової медицини та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету - Беженар І.Л.; завідувач відділення судово-медичної криміналістики – кандидат медичних наук Вацик М.М. Також працюють за сумісництвом ще 2 доктора медичних наук - доктор медичних наук, професор, декан медичного факультету №3 Буковинського державного медичного університету Савка І.Г. та доктор медичних наук, професор кафедри судової медицини та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету Ванчуляк О.Я.; 3 кандидата медичних наук, доценти кафедри судової медицини та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету Павлюкович О.В., А.Й.Заволович та Гараздюк М.С., аспірант кафедри судової медицини та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету Саркісова Ю.В.

4. Експертна робота

 01.09.2017 року начальником бюро професором Бачинським В.Т. видано наказ №16 заг. §2, згідно якого встановлено нові норми навантаження роботи на одну зайняту посаду (ставку) по КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації, а саме:

- по відділу судово-медичної експертизи трупів – 80 експертиз;
- по відділу судово-медичної експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб – 400 освідувань;
- по відділу комісійних судово-медичних експертиз: 50 експертиз або 20 особливо-важких (лікарських) експертиз:
- по відділенню судово-медичної криміналістики – 60 експертиз;
- по відділенню судово-медичної токсикології – 275 експертиз;
- по відділенню судово-медичної імунології – 130 експертиз;
- по відділенню судово-медичної цитології – 40 експертиз;
- по відділенню судово-медичної гістології – 400 експертиз.
В міжрайонних та районних відділеннях судово-медичної експертизи лікарями судово-медичними експертами надається послуга населенню в наданні судово-медичної експертизи без нормативів навантаження.

 Відділ судово-медичної експертизи трупів

Завідувач відділу судово-медичної експертизи трупів - БЕЖЕНАР ІЛЛЯ ЛЕОНІДОВИЧ, лікар судово-медичний експерт з вищою лікарською категорією, вищим кваліфікаційним класом судово-медичного експерта, з експертним стажем роботи більше 27 років, кандидат медичних наук, доцент кафедри судової медицини та медичного правознавства «Буковинський державний медичний університет».

 В порівнянні з 2020 роком, у звітному 2021 році кількість проведених експертиз трупів по області збільшилась на 140 випадки, що практично складає 1,75 ставки загального судово-медичного експерта.

Норма навантаження на загального судово-медичного експерта у відділі судово-медичної експертизи трупів з урахуванням обслуговування міського населення та населення області складає 80 трупів на рік. Враховуючи, що у відділі судово-медичної експертизи трупів наявно з урахуванням ставки завідувача 15,5 ставки загального судово-медичного експерта, у звітному році виконано експертиз трупів на 21,5 ставки, тобто навантаження на займану посаду складає 111 експертиз трупів, тобто практично один загальний лікар судово-медичний експерт виконує роботу на 1,38 ставки.
В міжрайонних та районних відділеннях норми навантаження як такі виключені, так як надається послуга населенню та судово-слідчим органам районів у виконанні судово-медичних експертиз. Всі міжрайонні відділення функціонують у звичному режимі.
За звітний рік судово-медичними експертами відділу судово-медичної експертизи трупів здійснено 1520 виїздів на місця пригод, 32 виїзди для участі в судових засіданнях, 5 виїздів з метою відтворення обставин та обстановки подій, у виїздах для участі у вилучені речових доказів не приймали.

 Відділ судово-медичної експертизи потерпілих,

звинувачених та інших осіб

 Завідувач відділу судово-медичної експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб – ТИМЧУК МИРОСЛАВ РОСТИСЛАВОВИЧ, лікар судово-медичний експерт з вищою лікарською категорією, вищим кваліфікаційним класом судово-медичного експерта, з експертним стажем роботи більше 27 років.

 Об’єм роботи відділу за 2021 рік

 Види експертиз Всього по відділу

Всього 2078
З них Тяжких 103
Середньої ступені тяжкості 338
Легкі тілесні ушкодження з розладом здоров’я 545
Легкі тілесні ушкодження 898
Без ушкоджень 155
З приводу розбещення 7
Визначення статевого стану 28
З приводу мужолозтва -
Інші 4

 Всього з приводу тілесних ушкоджень було проведено 2078 експертиз-оглядів, з них ушкодження спричинені:

• тупими предметами - 1423
• гострими предметами - 33
• вогнепальною зброєю - 17
• при ДТП - 406
• дією граничних температур - 2
• дією хімічних речовин - 2
• інші - 5

 У відділі експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб наявно 6,5 ставок лікарів з урахуванням ставки завідувача, норма навантаження на одну штатну посаду 400 освідувань (прийом як міського так і районного населення). За даними 2021 року, навантаження на одну займану посаду складає 319 освідувань, що займає 0,79 ставки, тобто дещо нижче нормативів.

По медичних документах проведено 569 експертиз (оглядів), оглянуто в стаціонарі 154.
За звітний період експертами відділу було прийнято участь у 196 судовомоу засіданні та 416 відтвореннях місця та обставин подій.

 5. Відділ комісійних судово-медичних експертиз

 Завідувач відділу комісійних експертиз МЕЛЬНИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, лікар судово-медичний експерт, з вищою лікарською категорією, вищим кваліфікаційним класом судово-медичного експерта, з експертним стажем роботи більше 30 років.

 Об’єм роботи відділу за 2021 рік:

Проведено комісійних експертиз всього – 118.
В тому числі у відношенні осіб медичного персоналу – 13.
У звітному році проведено 13 лікарських судово-медичних експертиз: реанімація – 1; акушерство і гінекологія – 4; педіатрія – 1; інфекція – 4, терапія – 3.
6. Відділення лабораторій речових доказів

 У відділеннях судово-медичної лабораторії виконано всього 6362 експертиз (досліджень).

З них:
- відділення судово-медичної гістології - 1731;
- відділення судово-медичної імунології - 2189;
- відділення судово-медичної криміналістики - 197;
- відділення судово-медичної токсикології - 2058;
- відділення судово-медичної цитології - 187.
Навантаження експертів відділень судово-медичної лабораторії речових доказів вища за норму навантаження.

 7. Впровадження наукових досягнень

 У 2021 році продовжувалася спільна робота відділу судово-медичної експертизи трупів обласного бюро судово-медичної експертизи з кафедрою судової медицини та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету разом з кафедрою кореляційної оптики Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича по впровадженню в роботу обласного бюро судово-медичної експертизи лазерної поляриметрії біологічних тканин для встановлення зажиттєвості та давності нанесення тілесних ушкоджень, визначення давності настання смерті, впровадження фізичних методів дослідження у судово-медичну практику.

 8. Допомога органам охорони здоров’я

 8.1. У звітному році у порівнянні з 2020 роком відмічається збільшення загальної кількості експертиз трупів на 140 випадків, з них: ненасильницька смерть збільшилась на 150 випадків та насильницької смерті зменшилась на 7 випадків, причина смерті не встановлена зменшилась на 2, кількість мертвонароджених зменшилась на 1. З ненасильницької смерті зменшилась кількість дітей до 1 року на 1 випадок, з насильницької смерті зменшилась на 1 випадок. Смерть від серцево-судинних захворювань збільшилась на 33 випадки, від легеневих захворювань збільшилась на 14 випадків, збільшилося на 90 випадків смерть від інфекційних захворювань, від онкозахворювань збільшилась на 3 випадки, а смерть від інших захворювань зменшилась на 2 випадків. З випадків насильницької смерті зменшилась кількість дітей до 1 року на 1 випадок, механічна травма збільшилась на 26 випадків, в тому числі ушкодження тупими предметами зменшилась на 1 випадок, автомобільна травма зменшилась на 14. Механічна асфіксія, дії крайніх температур, ураження електрострумом залишились на попередньому рівні; з них отруєння алкоголем зменшилось на 28 випадків, окисом вуглецю зменшилось на 5 випадків.

8.3. При проведенні комісійних судово-медичних експертиз у звітному році було проведено 13 експертиз за фактом підозри на неналежне виконання своїх обов’язків медичними працівниками у таких галузях як реанімація -1, акушерство та гінекологія – 4, інфекційні хвороби – 4, терапевти - 1.
Випадків змін ступеню важкості тілесних ушкоджень та змін причини смерті не було. Також мали місце 15 випадків харчового отруєння.
8.4. У випадках смерті хворих у стаціонарі за звітний рік практично відсутні розходження судово-медичних діагнозів з клінічними.

 9. Співпраця з судово-слідчими органами

 Постійно надаються консультації працівникам судово-слідчих органів, при наявності семінарів в прокуратурі області та районів, останні проводяться з залученням фахівців обласного бюро судмедекспертизи. Так, за звітний рік було надано значну кількість консультацій працівникам судово-слідчих органів.

 10. Д Е Р Ж А В Н И Й Б Ю Д Ж Е Т

 У 2021 році асигновано та витрачено 20400600, 00грн.:

- заробітна плата – 15330368,36 грн.;
- нарахування на оплату праці – 3418732,54 грн.
За 2021 рік на рахунок бюро надійшло позабюджетних коштів 171659,87 грн.
Виконання наказу МОЗ України «Про затвердження заходів щодо підвищення ефективності діяльності Обласного бюро судово-медичної експертизи» від 08.09.2006 р. за №605 зі сторони Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації слід вважати недостатнім.

 Начальник бюро В.Т.Бачинський