УДК 616-001.45:343.61

В.Т. Бачинський, О.Г. Паливода, О.В. Павлюкович, М.О. Глуха

Смертельні поранення пневматичною зброєю під патрони типу Флобера, калібру 4.0мм

Обласне бюро судово-медичної експертизи Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації (м.Чернівці)

   Резюме. Приймаючи до уваги неспинно зростаючий попит та розповсюдженість видачі дозволів на безперешкодне використання зброї із патронами типу Флобера калібру 4,0мм у власних цілях із метою самозахисту зростає кількість експертиз випадків смертельних поранень потерпілих при використанні даного виду зброї.

   Ключові слова: Флобер, куля, смерть, поранення.

   Вступ. Останнім часом у нашій державі набувають більшого поширення засоби індивідуального захисту, що не потребують відповідної реєстрації у правоохоронних органах. Зокрема револьвери під патрони типу Флобера (кільцевого спалахування), що згідно Закону України про зброю класифікуються у розділі Вид зброї, як Пневматична зброя - ручна зброя, в якій для викидання кулі використовується сила тиску тисненого повітря або іншого газу.

   Мета дослідження. Вивчити особливості проведення дослідження у випадках смерті у результаті пострілу з пневматичної зброї під патрони типу Флобер, калібром 4,0мм, так, як дані випадки є поодинокими у практичній діяльності відділу судово-медичної експертизи трупів бюро судово-медичної експертизи, а в значній мірі зустрічаються у практичній діяльності відділу потерпілих, звинувачених та інших осіб, слід зазначити деякі особливості при проведення даних досліджень.

   Матеріал і методи. Матеріалом дослідження виступив випадок судово-медичної експертизи трупа гр. Н, 1940р.н., у морзі відділу судово-медичної експертизи трупів Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи.

   Результати дослідження та їх обговорення. При проведенні зовнішнього дослідження трупа гр. Н., 1940р.н., було виявлено наступні тілесні ушкодження: рана лівої скроневої ділянки голови на відстані від лівого краю брови 6,3см, лівого кута нижньої щелепи 10,7см з відносно рівними, неспівставимими, з дефектом «мінус-тканина» у центральній її частині, осадненими, циркулярно вираженою смугою осадження до 0,1см, ущільненими, підсохлими краями, округлої форми, діаметром 0,5см, довкола якої відмічається рівномірне сіро-синюшне забарвлення шкірних покривів, округлої форми, діаметром 2,2см з потьоком підсохлої крові, лінійної форми, який спрямований від правого краю рани вправо до перенісся; нашкірна рана переходить у рановий канал з проникненням у товщу підшкірної фасції; підшкірну жирову клітковину; переднього вушного м’яза; фасції лівого скроневого м’яза; лівого скроневого м’яза; зовнішньої пластинки луски лівої скроневої кістки, де представлений дірчатим переломом останньої, округлої форми, діаметром 0,5см з відносно рівними краями на зовнішній пластинці та конусоподібним вилущуванням губчастої речовини внутрішньої пластинки, яке основою обернене у порожнину черепа та більше проявляється по верхньому краю перелому на ширину до 0,6см, найменшим викришуванням по нижньому краю перелому на ширину до 0,4см; щілиноподібним розривом твердої мозкової оболонки (ТМО) з розвитком субдуральної гематоми у лівій скронево-тім’яній ділянці, темно-червоного кольору, м’якої консистенції, блискучою поверхнею, що легко розпадається при стисканні, не фіксується до ТМО та не пігментує останню, об’ємом близько 95,0мл, в товщі якої у проекції конвекситальної поверхні лівої скроневої долі головного мозку виявлено предмет металевої щільності сірого кольору, деформований, сплощеного в передньо-задньому напрямку, діаметром 0,5см, товщиною 0,3см; рановий канал щілиноподібний, одинарний, сліпий, на всьому протязі з крововиливами в ушкоджені анатомічні структури, направлений чітко зліва-направо, незначно зверху вниз, без зміщення дозаду чи допереду, загальною довжиною 1,3см; субарахноїдальний крововилив конвекситальної та базальної поверхонь лівих лобної та скроневої долей головного мозку з переходом на довгастий мозок на ліву бічну поверхню, частково зовнішню поверхню лівої півкулі мозочка, ділянку Велізієвого кола, міжпівкульну поверхню тім’яних долів та базальну поверхню правої лобної долі головного мозку.

   Під час проведення судово-криміналістичного дослідження встановлено, що: при дослідженні фрагмента лівої скроневої кістки виявлено наскрізне ушкодження, у вигляді дефекту кісткової тканини округлої форми, діаметром 0,5см, з нерівними, дрібно-зазубреними, нависаючими краями з боку зовнішньої поверхні та з нерівними, викришеними з боку внутрішньої поверхні, розмірами 1,0х1,2см, із нерівними пологими стінками, що опускаються в просвіт ушкодження та має ознаки дірчатого перелому. Викришення країв ушкодження з боку внутрішньої поверхні та нерівномірна пологість стінок вказують на те, що травмуючий предмет по відношенню до кісткового фрагмента був направлений із боку зовнішньої поверхні, дещо під кутом, зліва-направо та дещо зверху-вниз (рис. 1а, 1б); на наданому на дослідження клапті шкіри з лівої скроневої ділянки голови виявлено одне наскрізне ушкодження, яке має ознаки дефекту тканини неправильної округлої форми, розміром 0,4х0,4см, з пояском осаднення, шириною 0,1см, нерівними фестончастими стінками, що складаються із розчавлених клітин та пояском металізації, шириною близько 1,0см, які відповідають ознакам вхідної вогнепальної рани; при дослідженні клаптя в ультра-фіолетовому світлі на його поверхні виявлено сяйво у вигляді накладання цяток яскравого біло-синього кольору, розташованого довкола ушкодження і зовні подібне до люмінісценції мастил на фоні тьмяної шкіри; на отриманих контактограмах відзначається поява кільця коричневого кольору, неправильної округлої форми з нечіткими розмитими контурами із крапковим візерунком, що відповідає проекції розташування пергаментованого кільця на шкірі та свідчить про наявність слідів-відбитків металів свинцю (рис. 2).

 

                            а)                                                          б)

Рис. 1 Фрагмент лівої скроневої кістки. а) зовнішня пластинка; б) внутрішня пластинка

 

Рис. 2 Контактограма шкіри з лівої скроневої ділянки голови

   Таким чином смерть гр. Н., 1940р.н., настала у результаті вогнепального кульового, проникаючого, сліпого поранення лівої скроневої ділянки голови з переломом лівої скроневої кістки та розвитком субдуральної гематоми, масивних субарахноїдальних крововиливів із забоєм речовини головного мозку.

   Окрім того слід відмітити, що постріл було проведено у не щільний притул, на що вказують наявність поясків осаднення та обтирання, відкладання на шкірі довкола рани частинок металу свинцю та мастил, дефекту «мінус-тканина» вхідної рани лівої скроневої ділянки голови, дірчатого перелому луски лівої скроневої кістки з ушкодженням твердої мозкової оболонки.

   Вище описаний випадок з практики має великий практичний інтерес з точки зору утворення тілесних ушкоджень, які за ознакою “небезпека для життя” відносяться до тяжких тілесних ушкоджень, виникли від дії пневматичної зброї від кулі типу Флобер, калібру 4,0мм. У судово-медичному діагнозі смертельне ушкодження було віднесене до вогнепального так, як має всі властиві ознаки вхідної вогнепальної рани.

   Висновок. Слід більш пильніше проводити судово-медичні дослідження трупів осіб загинувши у результаті застосування пристроїв для відстрілу патронів Флобера із застосуванням усіх можливих додаткових методів.

 

MORTALLY WOUNDED AIRGUNS CARTRIDGE BY TYPE

FLAUBERT, CALIBER 4MM

V.T. Bachinskіy, O.H. Palyvoda, A.V. Pavlyukovich, M.О. Hluha

Regional Bureau of Forensic Medicine

Department of Health and Welfare Chernivtsi Regional State Administration (Chernivtsi)

   Summary. Taking into account the growing demand and the prevalence of permitting the peaceful use of weapons with cartridge such as Flaubert caliber 4mm for their own purposes of self-defense in order to increase the number of investigations of cases of fatal wounds suffered when using this type of weapon.

   Key words: Flaubert, bullet, death, injury.

 

СМЕРТЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ ПОД ПАТРОНЫ ТИПА ФЛОБЕРА, КАЛИБРА 4ММ

В.Т. Бачинский, О.Г. Паливода, А.В. Павлюкович, М.А. Глухая

Областное бюро судебно-медицинской экспертизы

Департамента здравоохранения и цывильной защиты населения Черновицкой областной государственной администрации (г.Черновцы)

   Резюме. Принимая во внимание растущий спрос и распространенность выдачи разрешений на беспрепятственное использование оружия с патронами типа Флобера калибра 4,0мм в собственных целях с целью самозащиты растет количество исследований случаев смертельных ранений пострадавших при использовании данного вида оружия.

   Ключевые слова: Флобер, патрон, смерть, ранения.