Керівництво користувача по програмі "Автоматизована система реєстрації та обліку експертиз у відділі експертизи потерпілих, звинувачиних та інших осіб".

Основне  вікно програми

 

*        Кадровий склад – відкриває довідники кадрового складу експертів та лаборантів (медреєстраторів) приймаючих участь в проведенні експертиз

*        Звіти – відкриває вікно складання та перегляду звітів (як довільних, так і по заздалегідь створеним шаблонам)

*        Адміністрування – відкриває вікно адміністратора (зміна поточного року, пошук розташування баз даних)

*        Журнал – основне вікно введення та пошуку проведених експертиз

*        Довідники – відкриває вікно довідників по:

-          Виду травми

-          Категоріям експертів

-          Класам експертів

-          Направляючим установам

-          Підставам для проведення експертиз

-          Приміткам

-          Ступеням важкості

-          Установам направляючим  для проведення експертиз

-          Шаблонам документів

-          Фаху потерпілого

*        Добавити протокол – вікно введення нового протоколу

*        Експертиза по раніше проведеному обстеженню  вікно введення нової експертизи з використанням раніше проведеного обстеження

*        Статистика по журналу протоколів – показує наявність відсутніх номерів експертиз та пропущених протоколів в базі даних

*        Пошук

-          За номером протоколу - відкриває протокол згідно введеного  номеру

-          Розширений – дозволяє знайти  протокол за різними параметрами пошуку

*        Вийти з програми – вихід з програми з стисканням бази даних поточного року

 

 

Вікно введення кадрового складку експертів виконуючих експертизи

 

В даному вікні вводяться данні про експертів з метою послідуючого формування паспортної частини висновку експерта.

Програма після введення дати нарахування стажу автоматично вводить в висновок експерта експертний стаж на час проведення експертизи.

Категорія та клас експерта вводиться за допомогою довідників. Зміна посади, категорії, рангу та класу експерта повинна відмічатися в наступному рядку з обов’язковим вказанням дати зміни, так як ці данні використовуються для введення в акти за минулий час, коли експерт працював на тій чи іншій посаді.

 

Вікно створення довільного звіту

 

В колонці “доступні” вибираються поля які повинні відтворюватись в звіті та переносяться з допомогою кнопки з червоною стрілочкою в колонку вибрані.

Далі у вікні  “умови запиту” визначаються конкретні умови по яким треба зробити вибір проведених експертиз:

 

Причому в полях, які мають довідники данні вибираються з їх допомогою, в полях з числовими даними є можливість використовувати знаки більше, менше, або дорівнює; в полях з датами можна вибрати період проведення.  Наприклад:

       Вікно Сортування дає можливість відсортувати отримані данні за номерам експертизи, датою проведення, прізвищем потерпілого і т. п.

Після закінчення складання звіту є можливість виведення його в табличній формі в текстовий редактор для остаточного редагування.

Вікно “Об’єм роботи” дозволяє визначити об’єм роботи амбулаторії бюро або окремого експерта за певний період, а також кількісні показники роботи кожного експерта.

 

 

Правила введення нового протоколу

Відкриваємо вікно “Добавити протокол”, яке має такий вигляд:

 

Поле “номер протоколу” автоматично записує наступний по журналу номер, але його можна змінити. Програма автоматично не дасть ввести номер, який вже є в журналі.

Поле “Примітка” має довідник, який потрібен для формування різних шаблонів висновків експертів. Заповнення його обов’язкове. Можливі доповнення.

 

 

Довідник має наступі данні:

_ - шаблон звичайного акту обстеження(висновку експерта);

мд –шаблон акту обстеження (висновку експерта) по медичним документам;

доп –шаблон додаткового акту обстеження (висновку експерта);

екс- шаблон експертизи по раніше проведеному обстеженню;

стац- шаблон акту обстеження (висновку експерта) проведеного в стаціонарі

пол. - шаблон акту обстеження (висновку експерта) в випадках статевих злочинів

 

Поле “Підстава” включає в себе наступні підстави для проведення експертизи:

 

 

Поле “Установа” , яка направила включає в себе довідник направляючих  установ, який складається окремо. Установи не можуть повторюватись під різними назвами.

 

 

Поле “Прізвище, ім’я, по батькові направляючого” вводиться з клавіатури. Включає в себе також  посаду направляючого. Прізвище направляючого вводиться в родовому відмінку. Наприклад:  старшого слідчого Іванова І.І.

Поле “Прізвище, ім’я, по батькові потерпілого” вводиться з клавіатури в родовому відмінку. Наприклад: Сидорова Василя Івановича.

У вікні  “Нотатки” може бути занесена будь-яка інформація по бажанню експерта з метою подальшої її обробки.

 

Поле “Фах” включає в себе заздалегідь створений довідник

 

Поле “Експерт виконуючий експертизу” створюється за рахунок  довідника в розділі “Кадри

 

Поля “Дата початку “ “Дата Закінчення “ “Дата травми “Дата отримання” являються полями дат та вводяться за правилом “ДД.ММ.РРРР”

Поля “Вид травми”, “Ступінь тяжкості” вибираються з створених заздалегідь довідників. В наявності можливість створювати додаткові записи в довідниках з метою їх розширення.

Після закінчення створювання форми “Акт судово-медичного обстеження“ кнопкою “Текст протоколу” виводиться шаблон акту (висновку) згідно введених даних, який створюється заздалегідь, з метою внесення протокольної частини та підсумків. Після його друку та закривання вікна, він автоматично заноситься в базу даних.

Правила створювання шаблонів експертиз (актів)

 

Вікно “Шаблони” являється інструментом для створення та редагування шаблонів первинних судово-медичних документів, а також їх ідентифікації.

Згідно полів “Примітка” та “Тип шаблону”  створюються  така кількість шаблонів скільки можливо варіантів співвідношення цих полів.

        Для створення або редагування шаблонів використовується кнопка “Редагування шаблонів”, після натискання якої відкривається вікно шаблону для редагування згідно полів “Примітка” та “Тип шаблону” 

Шаблон документів має такий вигляд (наприклад):

Код форми за ЗКУД

Код закладу за ЗКПО

Міністерство охорони здоров¢я України

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА  170/0

Затверджена наказом МОЗ України

05.08.99 р.     № 197

:

 

Чернівецьке обласне бюро судово-медичної експертизи м. Чернівці, вул. Мусоргського,9  тел.4-09-09; 2-45-75

АКТ СУДОВО-МЕДИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

smeProtocolNumbersmeNoteName

На підставі ReasonName DirectiveEstName DirectiveFullName від DirectionDate № DirectionNumber в приміщенні Чернівецького обласного бюро, ExpertFullName, ExpertAppointment, що має ExpertSeniority експертного стажу, ExpertCategoryName лікарську категорію, судовий експерт ExpertRank рангу, ExpertClassName класу провів(ела) судово-медичну експертизу SuffererFullName SuffererBirthDateOrYear року народження, SuffererSpeciality, проживаючого(ої) за адресою SuffererAddress, який(а) пред'явив(ла) SuffererExhibit.

Обстеження почато                                                       smeBeginDate

Обстеження закінчено                                                  smeConclusionDate

На вирішення  експерту поставленні наступні  запитання:

- чи є на тілі тілесні ушкодження, якщо так, то який їх характер, локалізація, механізм утворення та ступінь тяжкості?

Обставини випадку:

Скарги на болі в місцях ушкоджень.

Об’єктивно:

Експерт                                                              smeExpertFullName

Висновок: На підставі проведеного обстеження гр. smeSuffererFullName прихожу до наступного  висновок:

1. При проведені судово-медичного обстеження гр. smeSuffererFullName виявлені наступні тілесні ушкодження:

2. Данні ушкодження  виникли в результаті дії твердих тупих предметів по строку можуть відповідати вказаному в обставинах і відносяться до ЛЕГКИХ тілесних ушкоджень.

ЛЕГКИХ тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.

тілесних ушкоджень СЕРЕДНЬОГО ступеня  важкості, як  такі що призвели  до тривалого розладу здоров’я.

Експерт                                                              smeExpertFullName

 

Лаборант               smeLaboratoryTechnicianFullName

 

 

Причому редагувати шаблони можливо тільки на невиділених місцях шаблону. Поля виділені сірим кольором та складені англійською мовою видаляти та редагувати заборонено, так як це приведе до невірного складання документу, або знищення шаблону.

 

Вихід з програми виконується за допомогою кнопки “ ВИЙТИ З ПРОГРАМИ” потрібно обов’язково дочекатись поки програма проведе з базою даних необхідні процедури для її закриття, після чого можна вимикати комп’ютер.