УКРАЇНА
Чернівецька обласна державна адміністрація
Департамент охорони здоров’я
та цивільного захисту населення

НАКАЗ

20 .01.2014    м. Чернівці       №  3 –к § 1    
                            
Про вдосконалення роботи
та затвердження  складу
атестаційної комісії

    З метою забезпечення належної діяльності атестаційної комісії правління організації лікувально-профілактичної роботи та розвитку медичної допомоги Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації, у відповідності з наказами МОЗ України від 19.12.1997 р. №359 “Про подальше удосконалення атестації лікарів”, від 19.05.2003 р. №221 “Про внесення змін до Положення про  порядок проведення атестації лікарів”, від 28.102002 р. №385 “Про затвердження переліку закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я”, від 23.11.2007 року №742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою», у зв’язку з кадровими змінами, які відбулися в  управлінні організації лікувально-профілактичної роботи та розвитку медичної допомоги Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації, керуючись Положенням про Департамент охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації з питань атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою, що додається.
2. Атестаційній комісії проводити засідання згідно з графіком, що додається, в приміщенні обласної науково-медичної бібліотеки за адресою                            вул. Вірменська, 14. В разі зміни дати атестації або призначення позачергової атестації повідомляти лікарів не менше ніж за тиждень.
3. Голові атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації:
 3.1. неухильно керуватись в організації роботи атестаційної комісії управління організації лікувально-профілактичної роботи та розвитку медичної допомоги Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації наказами МОЗ України;
3.2. залучати до роботи в атестаційній комісії професорсько-викладацький склад  Буковинського державного медичного університету (за згодою), а також обласних позаштатних спеціалістів за фахами, голів асоціацій за спеціальностями.
4. Заступникам голови атестаційної комісії у термін до 15.02.2014 підготувати проекти наказів «Про порядок здачі атестаційних справ та рецензування самозвітів лікарів».
5. Наказ Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації від 17.01.13р. № 4 - к§4 “Про вдосконалення роботи та затвердження складу атестаційної комісії” визнати таким, що втратив  чинність.
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 
 В.о. директора  Департаменту                         Р.О. Калошин

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом  ДОЗ ЦЗН ОДА
від 20.01.2014 р. №  3  -к § 1
                                                                                                                                  
Склад атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення обласної державної адміністрації
Голова комісії – Поліщук М.І. - начальник  управління організації лікувально-профілактичної роботи та розвитку медичної допомоги Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації;
Заступники голови комісії за профілями:
Крикливець Л.Г. – заступник начальника управління – начальник відділу розвитку та контролю якості медичної допомоги населенню управління організації лікувально-профілактичної роботи та розвитку медичної допомоги Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації;
Никифор Л.В. – начальник відділу організації лікувально-профілактичної роботи та охорони здоров’я дітей та матерів управління організації лікувально-профілактичної роботи та розвитку медичної допомоги Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації;
Знак О.Р.- обласний позаштатний педіатр, заступник головного лікаря з контролю якості лікування та координації консультативно-діагностичної допомоги дітям області ОКУ «Обласна  дитяча клінічна лікарня»;
Бочаров А.В. - обласний позаштатний хірург, завідувач відділення проктології ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»;
Лісовий А.К. - заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»;
Сандуляк В.Н. – головний позаштатний спеціаліст, координатор напрямку «Стоматологія», головний лікар КУ «Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка»;
Левицька А.П. – головний позаштатний психіатр, координатор напрямку «Псіхіатрия», головний лікар КУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня».
Рошка В.М. – заступник головного лікаря з медсестринства ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня», головний позаштатний спеціаліст з медсестринства Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення, магістр «Сестринської справи»
Відповідальний секретар комісії Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення облдержадміністрації:
Курик О.В.– начальник відділу кадрового забезпечення та режимно-секретної роботи управління ресурсного та організаційного забезпечення і контролю Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення облдержадміністрації;

клад комісій за профілями спеціальностей:

1. Внутрішня медицина та загальна практика – сімейна медицина: (обласна науково-медична бібліотека (вул. Вірменська, 14 )
Заступник голови комісії з профілю внутрішня медицина та загальна практика – сімейна медицина:
Крикливець Л.Г. – заступник начальника управління – начальник відділу розвитку та контролю якості медичної допомоги населенню управління організації лікувально-профілактичної роботи та розвитку медичної допомоги Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації
Члени комісії:
Цинтар Т.П. – головний спеціаліст відділу розвитку та контролю якості медичної допомоги населенню управління організації лікувально-профілактичної роботи та розвитку медичної допомоги Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації;
 Знак О.Р. - обласний позаштатний педіатр, заступник головного лікаря з контролю якості лікування та координації консультативно-діагностичної допомоги дітям області ОКУ «Обласна  дитяча клінічна лікарня»;
Бочаров А.В. - обласний позаштатний хірург, завідувач відділенням проктології ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»;
Кіршенблат В.Я. – головний терапевт управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради;
Малиш С.О. – обласний позаштатний дерматовенеролог, головний лікар КМУ «Чернівецького обласного шкірно-венерологічного диспансеру;
Денисенко О.І. – д.мед.н., завідувач кафедри дерматовенерології та фтизіатрії;
Ткачук Л.І. – заступник головного лікаря з поліклінічної роботи ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»;
Лесюк Ю.М. – головний лікар ОКУ «Обласний центр  профілактики та боротьби зі СНІДом»;
 Бойко В.В. – міський позаштатний спеціаліст  загальної практики-сімейної медицини, завідувач відділенням сімейної медицини КМУ «Міська поліклініка № 3»;
Білецький С.В. –д.мед.н., професор, завідувач кафедри сімейної медицини БДМУ, президент Асоціації сімейних лікарів Чернівецької області;
Волошин О.І. – д.мед.н., професор  кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології БДМУ;
Тащук В.К. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри кардіології, реабілітації, ЛФК та спортивної медицини БДМУ;
Москалюк В.Д. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб та епідеміології БДМУ;
Пашковська Н.В.– д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини та ендокринології БДМУ;
Тодоріко Л.Д.- д.мед.н., доцент, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології БДМУ;
Косуба Р.Б. – д.мед.н., професор кафедри фармації БДМУ, керівник регіонального відділу  управління післяреєстраційного нагляду ДП «Державний експертний центр МОЗ України»;
Максіян О.І. – к.мед.н., керівник обласного центру антенатальної охорони плоду та медико-генетики обласного медичного діагностичного центру;
Іващук С.І. – к.мед.н., доц. кафедри сімейної медицини БДМУ;
Мельничук Л.В. –к.мед.н., доцент кафедри сімейної медицини БДМУ, головний педіатр управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради,;
 Кравчук С.Ю. – к.мед.н., доцент кафедри онкології та радіології БДМУ;
Обласні позаштатні спеціалісти за профілями внутрішньої медицини приймають участь в засіданнях комісії за запрошенням заступника голови атестаційної комісії.
Секретарі профільної комісії:
Лук’янчук О.М. – завідувач терапевтичного відділення міської                                               поліклініки №2.
Чернова О.Є. - лікар загальної практики-сімейної медицини відділення сімейної медицини КМУ «Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №1».

2. Хірургічний профіль №1 (обласна науково-медична бібліотека (вул. Вірменська, 14)
Заступник голови комісії з хірургічного профілю:
 Бочаров А.В. – к.мед.н., обласний позаштатний хірург, завідувач відділенням проктології ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»;
Члени комісії:
Руснак А.Д. – обласний позаштатний анестезіолог, завідувач відділення анестезіології ОКУ «Обласна клінічна лікарня»;
Давиденко І.С. - д.мед.н., професор, завідувач кафедри патоморфології та судової медицини;
Бачинський В.Т. – начальник обласного бюро судово-медичної експертизи, д.мед.н., професор кафедри патоморфології та судової медицини;
Васюк В.Л. – д.мед.н., завідувач кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії БДМУ;
Бобков В.О. – обласний позаштатний нейрохірург, завідувач відділення нейрохірургії ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги».
Волощук В.М. -  головний хірург управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради;
Щасливий Ю.В. - обласний позаштатний дитячий реаніматолог, завідувач інфекційним відділенням анестезіології та інтенсивної терапії ОКУ «Обласна  дитяча клінічна лікарня»;
Лесюк Ю.М. – головний лікар ОКУ «Обласний центр  профілактики та боротьби зі СНІДом»;
Іфтодій А.Г. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії та урології БДМУ;
Іващук О.І. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри онкології та радіології, проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків БДМУ;
Федорук О.С. – д.мед.н., заступник головного лікаря КУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» професор, завідувач курсу урології БДМУ;
Тащук І.В. – заступник головного лікаря з лікувальної роботи ОКУ «Обласний клінічний онкологічний диспансер»;
Коновчук В.М. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри анестезіології та реаніматології БДМУ;
Обласні позаштатні фахівці за профілями в хірургії приймають участь в засіданнях комісії за запрошенням заступника голови атестаційної комісії.
    Секретар профільної комісії:
Беседінська О.В. – лікар ОКМУ «Патологоанатомічне бюро».

3.Хірургічний профіль №2 (стоматологія, ЛОР, офтальмологія, щелепно-лицьова хірургія)   (обласна науково-медична бібліотека (вул. Вірменська, 14 )
Заступник голови комісії з хірургічного профілю:
 Сандуляк В.Н. - обласний позаштатний стоматолог, головний лікар ОКУ «Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка».
Члени комісії:
Бочаров А.В. - обласний позаштатний хірург;
Понич О. М. – обласний позаштатний спеціаліст із спеціальності дитяча отоларингологія, завідувач відділення отоларингології  міської клінічної лікарні №2;
Шуленін В.О. - обласний позаштатний спеціаліст із спеціальності офтальмологія, завідувач очним відділенням обласної клінічної лікарні;
Воєвідка М.Д. - обласний позаштатний спеціаліст із спеціальності отоларингологія, завідувач ЛОР- центру обласної клінічної лікарні;
Зінченко Л.Я. – заступник головного лікаря з лікувальної роботи обласної консультативної  стоматологічної поліклініки;
Бедик В.В. – обласний позаштатний спеціаліст із спеціальності щелепно-лицьової хірургії, завідувач відділенням щелепно-лицевої хірургії обласної клінічної лікарні;
Струк В.І. – позаштатний стоматолог управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради, головний лікар КМУ «Міська стоматологічна поліклініка»;
Чугай С.П. - обласний позаштатний спеціаліст із спеціальності ортопедична стоматологія, завідувач ортопедичним відділенням обласної консультативної стоматологічної поліклініки;
Лесюк Ю.М. – головний лікар ОКУ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»;
Пенішкевич Я.І. – д.мед.н., доцент, завідувач кафедри офтальмології БДМУ;
Плаксивий О.Г. – к.мед.н., доцент, завідквач курсу отоларингології  БДМУ;
Кузняк Н.Б. – к.мед.н., доцент, завідувач  кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології БДМУ;
Обласні позаштатні фахівці за профілями в хірургії приймають участь в засіданнях комісії за запрошенням заступника голови атестаційної комісії.
Секретар профільної комісії:
 Лациннік Я.В. – лікар-стоматолог ОКУ «Чернівецька обласна консультативна стоматологічна поліклініка».


4.Акушерсько-гінекологічний профіль (обласна науково-медична бібліотека (вул. Вірменська, 14 )
Заступник голови комісії з акушерсько-гінекологічного профілю:
 Никифор Л.В. - начальник відділу організації лікувально-профілактичної роботи та охорони здоров’я дітей та матерів управління організації лікувально-профілактичної роботи та розвитку медичної допомоги Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації, к.мед.н.;
Члени комісії:
Ринжук В.Є.– обласний позаштатний спеціаліст з невідкладних станів в акушерстві, заступник головного лікаря з лікувальної роботи пологового будинку №1;
Ткачик С.Я. – к.мед.н., головний акушер-гінеколог управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради;
Манчуленко Д.Г. – к.мед.н., головний лікар  міського клінічного пологового будинку №1;
Куріцин А.В. – к.мед.н., головний лікар  міського клінічного пологового будинку №2;
Максіян  О.І.- к.мед.н., обласний позаштатний спеціаліст з медичної генетики, завідувач  обласного центру антенатальної охорони плоду та медико-генетики обласного медичного діагностичного центру;
Марфіна  Я.А.- к.мед.н., обласний позаштатний  спеціаліст з планування сім’ї, керівник обласного центру  планування сім’ї та репродукції людини обласного медичного діагностичного центру;
Пересунько О.П. – к.мед.н., доцент кафедри онкології та радіології БДМУ;
Лесюк Ю.М. – головний лікар ОКУ «Обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом»;
Юзько О.М. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти БДМУ;
Кравченко О.В. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології БДМУ;
Андрієць О.А. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології БДМУ, обласний позаштатний спеціаліст із спеціальності дитяча гінекологія;
    Обласні позаштатні фахівці за профілями в акушерстві-гінекології приймають участь в засіданнях комісії за запрошенням заступника голови атестаційної комісії.
.    Секретар профільної комісії: Федорова Н.П. – завідувач жіночою консультацією міського клінічного пологового будинку №2.

5.Педіатричний профіль (в тому числі дитяча анестезіологія та реанімація, дитяча хірургія) (обласна науково-медична бібліотека (вул. Вірменська, 14 ).
Заступник голови комісії з педіатричного профілю:
 Знак О.Р. - обласний позаштатний педіатр, заступник головного лікаря з контролю якості лікування та координації консультативно-діагностичної допомоги дітям області ОКУ «Обласна  дитяча клінічна лікарня»;
Члени комісії:
Микитинський Є.М. – обласний позаштатний дитячий хірург, завідувач хірургічного відділення КМУ «Міська клінічна дитяча лікарня»;
Мельничук Л.В. – головний педіатр управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради, к.мед.н., доцент кафедри сімейної медицини БДМУ;
Кузьменко Л.М. - обласний позаштатний неонатолог, завідувач відділом ІІ типу виходжувань недоношених ОКУ «Обласна дитяча клінічна лікарня»
Скращук Н.А. -  заступник головного лікаря з лікувальної роботи ОКУ «Обласна  дитяча клінічна лікарня»;
Щасливий Ю.В. - обласний позаштатний дитячий реаніматолог, завідувач інфекційним відділенням анестезіології та інтенсивної терапії ОКУ «Обласна  дитяча клінічна лікарня»;
Лесюк Ю.М. – головний лікар ОКУ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»;
Безруков Л.О. – голова обласного осередку Асоціації педіатрів України,  д.мед.н., професор кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб БДМУ;
Нечитайло Ю.М. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб БДМУ;
Колоскова О.К. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб БДМУ;
Сорокман Т.В. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики БДМУ;
Коновчук В.М. – д.мед.н.,професор, завідувач кафедри анестезіології та реаніматології БДМУ;
Боднарь Б.М. - д.мед.н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії БДМУ;
Обласні позаштатні фахівці за профілями в педіатрії приймають участь в засіданнях комісії за запрошенням заступника голови атестаційної комісії.

Секретар профільної комісії:
Чепіль М.І. – заступник головного лікаря ОКУ «Обласна  дитяча клінічна лікарня».
 
6.Психонаркологічний, неврологічний профіль (обласна науково-медична бібліотека (вул. Вірменська, 14 );
Заступник голови комісії з психонаркологічного, неврологічного профілю:
Левицька А.П. - обласний позаштатний психіатр, головний лікар ОКУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня».
Члени комісії:
Самсонюк В.О. – головний лікар КМУ «Чернівецького обласного наркологічного диспансеру»;
Мудрик З.А. – обласний позаштатний невропатолог, зав. неврологічного відділення ОКУ «Чернівецька обласна психіатрична лікарня»;
Лесюк Ю.М. – головний лікар ОКУ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»;
Пашковський В.М. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М. Савенка БДМУ;
Поліщук О.Ю. - доцент кафедри кардіології, реабілітації, ЛФК та спортивної медицини БДМУ, керівник центру медичної психології БДМУ;
Обласні позаштатні фахівці за профілями в психіатрії, неврології, наркології приймають участь в засіданнях комісії за запрошенням заступника голови атестаційної комісії.

Секретар профільної комісії:
Васкан Ж.В. – судово-психіатричний експерт ОКУ«Чернівецька обласна психіатрична лікарня».
 
7.Організація і управління охороною здоров’я (обласна науково-медична бібліотека (вул. Вірменська, 14 );
Заступник голови комісії з організації і управління охороною здоров’я:
 Лісовий А.К. - заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»;
Члени комісії:
Гопко Н.В. – начальник Головного управління Держсанепідслужби у Чернівецькій області;
Незборецький І.В. – начальник управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради;
Леонець С.І. –  заступник начальника інформаційно-аналітичного центру;
Курик О.В. – завідувач сектору по роботі з кадрами, освіти та державної служби Головного управління охорони здоров’я ОДА;
Кардаш В.Е. – к.мед.н., доцент, завідувач кафедри соціальної медицини та ООЗ БДМУ;
Ушаков В.І. - головний лікар ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»;
Вдовічен А.М. – головний лікар ОКУ «Обласний медичний діагностичний центр;
Лесюк Ю.М. – обласний позаштатний спеціаліст із служби протидії ВІЛ-інфекції та СНІДу, головний лікар ОКУ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»;
Пенішкевич І.Т. – голова галузевої федерації роботодавців Чернівецької області, заступник Голови обласної громадської Асоціації організаторів і управлінців охорони здоров’я;
Ткачук Л.І. – заступник головного лікаря з поліклінічної роботи ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня».
Секретар профільної комісії:
 Ніколенко П.Т. – завідувач оргметодвідділом облпсихлікарні.

8. Молодші спеціалісти з медичною освітою (обласна науково-медична бібліотека (вул. Вірменська, 14 );
Заступник голови комісії з атестації  молодших спеціалістів з медичною освітою:
Рошка В. М. – заступник головного лікаря з медсестринства ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня», головний позаштатний спеціаліст з медсестринства Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення, магістр «Сестринської справи»
Члени комісії:
Крикливець Л.Г. - заступник начальника управління організації лікувально-профілактичної роботи та розвитку медичної допомоги населенню ДОЗ та ЦЗН
Кіршенблат В.Я. - заступник головного лікаря з лікувальної роботи КМУ «Міська клінічна лікарня №3»
Баранецький Ф.І. - завідувач хірургічного відділення ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Ляшко О.В. - завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії ОКУ «Чернівецький обласний онкологічний диспансер»
Гоменюк С.З. - голова асоціації медичних сестер Чернівецької області, магістр «Сестринської справи» (за згодою)
Прунчак Н.І. - завідувач відділенням «Сестринська справа» Чернівецького медичного коледжу БДМУ (за згодою)
Крамаренко О.Є. - головний фельдшер ОКУ «Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
Марчук В.І. - заступник головного лікаря з медсестринства – головна акушерка КМУ «Пологовий будинок №2», бакалавр «Сестринської справи»
Комерзан В.Т. – заступник головного лікаря з медсестринства ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги», бакалавр «Сестринської справи»
Баб’юк С.І. - заступник головного лікаря з медсестринства Кіцманської ЦРЛ, магістр «Сестринської справи»
Олентир А.В. - заступник головного лікаря з медсестринства Новоселицької ЦРЛ, магістр «Сестринської справи»
Сандуляк Т.М. – заступник головного лікаря з медсестринства - головна медична сестра ОКУ «Обласна дитяча клінічна лікарня»

Обласні позаштатні фахівці за профілями приймають участь в засіданнях комісії за запрошенням заступника голови атестаційної комісії.


Графік
атестацій молодших спеціалістів з медичною освітою на 2014 рік

Дата   Місце проведення
6, 20    лютого       
5, 6, 26, 27    березня       
9, 10, 23, 24    квітня       
6, 7, 28, 29    травня       
4, 5, 25, 26    червня       
9, 10, 30, 31    липня       
4, 25    вересня       
8, 9, 29, 30    жовтня       
12, 13, 26, 27    листопада     
11, 25    грудня

 Обласна науково-медична бібліотека (вул. Вірменська,14) о 10.00