УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Н А К А З

           14.03 .2014                        м. Чернівці                         №  228

 

Про посилення контролю
за порядком отримання та
використання благодійних внесків

    Керуючись Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 №5073-УІ, статтею 18 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, постановою КМУ від 04.08.2000 № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» із змінами, на виконання протокольного рішення наради Департаменту ОЗ та ЦЗН облдержадміністрації з керівниками закладів охорони здоров’я від 05.03.2014 №1 та керуючись положенням про Департамент охорони здоров’я та цивільного захисту населення

НАКАЗУЮ:

1.    Затвердити методичні рекомендації з питань отримання та використання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб закладами галузі охорони здоров'я області, що додається.
2.    Ккерівникам закладів галузі охорони здоров'я області забезпечити:
    2.1. Неухильне виконання протокольного рішення наради Департаменту ОЗ та ЦЗН облдержадміністрації з керівниками закладів охорони здоров’я від 05.03.2014 №1;
2.2. Персональну відповідальність за дотриманням вимог законодавства щодо збору благодійних (добровільних) внесків і пожертв та прозорості їх використання.
2.3.    Здійснення прийому благодійних (добровільних) внесків і пожертв від фізичних та юридичних осіб виключно на добровільній основі у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року №1222 (із змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від фізичних та юридичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку.
2.4.    Заборону незаконних зборів коштів та матеріальних цінностей працівниками закладів галузі охорони здоров'я області.
2.5.    Постійне інформування громадськості про обсяги надходження та використання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від фізичних та юридичних осіб шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті закладів;
2.6.   Дотримання методичних рекомендацій з питань отримання та використання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб закладами галузі охорони здоров'я області, затверджених цим наказом для проведення роз’яснювальної роботи серед працівників закладів.
2.7. Активізацію роботи постійних комісій закладів галузі охорони здоров'я області щодо своєчасного та повного оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих закладам  як благодійна (добровільна) допомога.
3. Начальнику управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради рекомендувати вжиття заходів щодо посилення контролю за порядком отримання та використання благодійних (добровільних) внесків і пожертв в підпорядкованих закладах.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


В.о. директора департаменту                                                Р. Калошин