Наші ветерани

 

Гелета Теодосий Феодосийович


       Народився в 1929 році в місті Кременчук, Полтавської області.  В Чернівецькому обласному бюро судово-медичної експертизи працює з  серпня 1958 року. В бюро працював на посадах: міжрайонного судово-медичного експерта, міського судово-медичного експерта, завідувача відділом судово-медичних досліджень. На даний час являється консультантом та займається наробкою практичних навичок  лікарів-інтернів. За час своєї роботи неодноразово преміювався адміністрацією обласного бюро та обласного відділу охорони здоров'я.

 

 

Рихліцький Володимир Миколайович

Рихліцький В.М.  1948 р.н., працював в Чернівецькому обласному бюро судово-медичної експертизи на посаді судово-медичного експерта-токсиколога з жовтня 1981 року  по 2014 рік. За цей час зарекомендував себе сумлінним працівником, кваліфікованим і досвідченим  експертом.  
Експерта Рихліцького  В.М.  характеризувала  висока виконавча   дисципліна, професійна відповідальність за доручену справу. Досконалі  знання  з  теорії і великий практичний досвід в   судово-токсикологічному аналізі.  З 1992 року судово-медичний експерт-токсиколог з вищою кваліфікаційною   категорією, яку тричі підтверджував у вересні 1997 і 2002, 2007 роках.
Проводив активну громадську діяльність – за час роботи в бюро неоднарозово приймав участь у спортивних змаганнях серед працівників медичних закладів області і України. Нагороджений відзнакою «Отличник здравоохранения»,  був учасником естафети олімпійського вогню по території Чернівецької області.


Романюк Микола Петрович

1950-2006

 Романюк М.П. закінчив Львівский медичний інститут в 1975 році. З 1978 р. працював в ЧОБСМЕ на посадах судово-медичного експерта-токсиколога, завідуючого відділенням судовомедичної токсикології. Судово-медичний експерт-токсиколог вищої кваліфікаційної категорії.

 Колачова Ганна Юріївна

  Завідуюча відділенням судово-медичної гістології Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи Колачова Ганна Юріївна. Після закінчення в 1978 році лікувального факультету Чернівецького медичного інституту і проходження інтернатури працювала лікарем патологоанатомом обласної клінічної лікарні, а з 1990 року завідуючою гістологічним відділенням Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро. З 1994 року працювала в Чернівецькому обласному бюро судово-медичної експертизи. Вдало суміщала практичну діяльність з педагогічною працюючи асистентом кафедри патологічної анатомії Буковинського державного медичного університету. Колачова Г.Ю. має вищу атестаційну категорію лікаря судово-медичного експерта гістолога, виконала понад 12 тис. експертиз, виконувала особливо складні експертизи, надавала консультативну допомогу судово-медичним експертам, брала участь у виконанні комісійних експертиз. Є співавтором кількох наукових статей . За час своєї роботи була відзначена почесними грамотами обласної державної адміністрації та адміністрації бюро. 

 

   Лазебник Олександр Дмитрович

 ЛАЗЕБНИК ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ замісник начальника бюро. З 1972 року навчався на лікувальному факультеті Чернівецького державного медичного інституту. Під час навчання, починаючи з 4-го курсу, працював фельдшером на станції швидкої медичної допомоги. Закінчив навчання в Чернівецькому державному медичному інституті з спеціальності лікувальна справа в 1978 році з отриманням фаху “лікар-лікувальник”.Після закінчення медичного інституту, згідно державного направлення, з серпня 1978 року по липень 1979 року проходив інтернатуру з спеціальності “судово медична експертиза в Рівненському обласногому бюро судово-медичної експертизи, курувався кафедрою судової медицини Тернопільського медичного інституту, після складання післяінтернатурних екзаменів по фаху і отримання сертифікату судово-медичного експерта, був призначений на посаду завідуючого Корецьким міжрайонного відділення судово-медичної експертизи Рівненської області з зоною обслуговування – Корецький та Гощанський райони. На цій посаді працював до вересня 1983 року. З вересня 1983 року навчався в ординатурі на кафедрі судової медицини Чернівецького державного медичного інституту, а в квітні 1984 року перейшов на практичну роботу в Чернівецьке обласне бюро судово-медичної експертизи, початково працював на посадах міжрайонного і міського судово-медичних експертів. В 1987 році призначений на посаду завідуючого відділом досліджень і освідчень. На посаді завідуючого відділом працював на протязі семи років, а в 1994 році після введення в штати Бюро посади заступника начальника, переведений на посаду заступника начальника з експертної роботи, на цій посаді працює і дотепер, присвоєно 5-й ранг і вищий клас державного службовця. В 1986 році мені присвоєна перша, а в 1992-му році і вища кваліфікаційна категорія з спеціальності “судово-медична експертиза”, в подальшому підтверджена атестаційними комісіями Управління охорони здоров’я в 1997 та 2002 роках. В 2000 році після двократного проходження курсів по підвищенню кваліфікації працівнників управлінської ланки за спеціальністю “Організація і управління охороною здоров’я”, мені рішенням атестаційної комісії УОЗ була присвоєна перша кваліфікаційна категорія зі вказаної спеціальності, а в 2005 році і вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності “Організація і управління охороною здоров’я”. Загальний медичний стаж складає 47 років, стаж роботи за фахом “судово-медична експертиза” – 40 років.

  

 Владковська Наталія Ігорівна 

      Завідуюча відділенням судово-медичної цитології - ВЛАДКОВСЬКА Наталія Ігорівна стаж роботи 38 р.,категорія вища, клас вищій. Закінчіла Чернівецький медичний інститут, відпрацювала по направленню терапевтом на базі Вижницької ЦРЛ Чернівецької області. З 1980 р. по 1985 р. працювала експертом-біологом у біологічному відділенні лабораторії по дослідженню речових доказів ЧОБ СМЕ. З 1985 р. і до цих пір працює у відділенні і з 1991 року  очолює його. В 1996 році отримала вищу кваліфікаційну категорію, яку підтверджує кожні 5 років.

 

  Леонова Ольга Корніївна

     Завідувач відділення Леонова Ольга Корніївна закінчила Чернівецький державний медичний інститут.  З 1989 року зарахована на посаду лікаря судово-медичного експерта. В 1990 році пройшла чотиримісячну спеціалізацію з судової медицини, курс судово-медичного дослідження речових доказів в Ленінградському ордена Леніна державному інституті удосконалення лікарів ім.С.М.Кірова. Приймала участь в роботі семінару експертів-імунологів України в місті Чернігові в квітні 1990 року на тему "Сучасні методі дослідження речових доказів біологічного походження". В травні 1993 року приймала участь в роботі семінару завідувачів відділень судово-імунологічних лабораторій в м.Львові. В травні-червні 1996 року пройшла предатестаційний цикл "Судова імунологія" в Одеському державному медичному університеті. В грудні 1996 року пройшла атестацію, згідно якої була присвоєна перша кваліфікаційна категорія з фаху "Судово-медична імунологія".
     В червні 2000 року пройшла предатестаційний цикл "Судова імунологія" в Одеському державному медичному університеті та в грудні цього ж року пройшла атестацію, згідно якої була присвоєна вища кваліфікаційна категорія з фаху судово-медичної імунології, стаж роботи за спеціальністю 25 років. Має друковані статті судово-медичної літератури, активно займається науковою та учбовою діяльністю в співробітництві з кафедрою судової медицини та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету, приймає участь в науково практичних конференціях та семінарах, співпрацює з судово-слідчими органами міста та області.