Бачинський Віктор Теодосович - начальник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи.

     Бачинський Віктор Теодосович(учень Заслуженого діяча науки Російської Федерації, д.м.н., професора Крюкова В.Н.) народився 15 червня 1952 року в с. Комарно, Городокського р-ну, Львівської області. Закінчив СШ №5 м. Стрий, Львівської області. У 1970 році вступив до Чернівецького державного медичного інституту (ЧДМІ), на лікувальний факультет, який закінчив у 1976 році. В 1976-1977 роках пройшов інтернатуру за спеціальністю патологічна анатомія. Після її проходження із 1977 по 1979 рік працював лікарем-патологоанатомом Чернівецької міської лікарні №1. З 1979 по 1982 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі судової медицини ЧДМІ. З 1982 по 1986 рік – асистент кафедри судової медицини ЧДМІ.

     У 1986 році був призначений на посаду начальника Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи, де і працює по теперішній час. 2003-2005 рр. – працював на посаді начальника управління охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації.

     Не залишаючи посади начальника бюро з 1986 року, працює за сумісництвом до 1989 року асистентом кафедри судової медицини БДМІ, з 1989 по 2009 рік – доцент кафедри патоморфології та судової медицини Буковинської державної медичної академії. З 2009 по 2011 рік – професор кафедри патоморфології та судової медицини Буковинського державного медичного університету (БДМУ). З вересня 2011 року – завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства БДМУ, кандидат медичних наук (1988 рік), доктор медичних наук (2009 рік).

     Автор понад 300 наукових праць, співавтор 10 навчально-методичних посібників, 10 монографій, 1 підручника, 26 деклараційних патентів на корисну модель. Підготував 4 кандидатів медичних наук, 1 доктора медичних наук. Керує підготовкою 2 докторських дисертаційних робіт та 3 робіт на здобуття ступеня доктора філософії.

     Віктор Теодосович має вищу кваліфікаційну категорію з судово-медичної експертизи та вищу кваліфікаційну категорію з організації і управління охорони здоров’я, вищий клас судово-медичного експерта.

     За високий професіоналізм та сумлінне ставлення до службових обов’язків, відданість справі в 1995 році присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України». Нагороджений медалями «10 років МВС України», «Медицина Буковини» (2002р.); орденом «Агапіта Печерського» II-го ступеня (2004р.), медалями «За сприяння органам внутрішніх справ України» (2008р.); «90 років карному розшуку України» (2009р.); почесними відзнаками «За плідну співпрацю» (2014р.); «За службу державі» (2016р.); «За сприяння» (2017р.); «За заслуги перед Буковиною» (2017р.); медаллю «За жертовність та любов до України» (2018р.). За впровадження інноваційних технологій нагороджений золотою медаллю в м. Яси, Румунія (2010р.).

    Віктор Теодосович входить до складу спеціалізованої вченої ради Д.26.613.03. Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; член вченої ради Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»; президії Асоціації судових медиків України; головний редактор журналу «Судово-медична експертиза».

    За роки активної діяльності професора В.Т. Бачинського в КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА та на кафедрі судової медицини та медичного правознавства Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» створені необхідні умови для ефективного та якісного проведення судово-медичних експертиз, підготовки студентів та лікарів-інтернів, започатковано проведення курсів тематичного удосконалення, організував на базі кафедри проведення 2 науково-практичних конференцій з міжнародною участю.

    Зусиллями В.Т. Бачинського за підтримки колективу кафедри розроблено новий напрямок в судовій медицині «Експертна діагностика змін біологічних тканин та середовищ людини за морфологічними та лабораторними показниками у вирішенні актуальних питань судово-медичної науки та практики».