Відділення судово-медичної токсикології

 

Адреса: 58003, м.Чернівці, вул.Кишинівська, 2 

Телефон:(0372) 50-91-46 

Режим роботи відділення :
Робочі дні: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця з 9.00 до 15.00
Вихідні дні : субота, неділя

Відділення функціонує з метою надання допомоги судово-слідчим органам у вирішенні питань, які потребують наявності спеціальних знань в галузі токсикології, а саме:

  • кількісне визначення етилового спирту в крові і сечі;кількісне визначення карбоксигемоглобіну в крові;виявлення токсикологічних речовин в біооб'єктах (кров, сеча, блювотні маси, промивні води шлунку, внутрішні органи) та речових доказах (частини одягу, харчові продукти, напої, лікарські препарати);
  • синильна кислота та її сполуки, метиловий, етиловий, а також пропіловий, бутиловий, аміловий спирти та їх ізомери, формальдегід, ацетон, хлороформ, дихлоретан, вуглецю чотирихлорид, фенол, крезоли; 
  • похідні барбітурової і тіобарбітурової кислот: барбітал, фенобарбітал, циклобарбітал, гексобарбітал, бензонал, б арбаміл, етамінал-натрій та ін.; 
  • похідні фенотіазинового ряду: аміназин, діпразин, тізерцин, мажептіл, трифтазин, імізин та ін.; 
  • морфін, кодеїн, кокаїн, опій, ефедрин, клофелін, дімедрол, но-шпа, трамадол та ін.; 
  • 1,4-бензодіазепіни: хлордіазепоксид, нітразепам, оксазепам, діазепам та ін.; 
  • миш ' як, талій, кадмій, свинець, барій, магній, марганець, хром, цинк, сурма, срібло, вісмут, ртуть; 
  • тетраетилсвинець, етиленгліколь, бензол, толуол; отрутохімікати: карбофос, метафос, метилетилтіофос, метилнітрофос, трихлорметафос-3, фосфамід, фталофос, фазалон, хлорофос, севін, ДДТ, гексахлоран, 2,4-Д, поліхлорпінен, гептахлор, зоокумарин, ДНОК, ртутьорганічні сполуки, децис, амбуш, цимбуш, суміцидин; 
  • їдки отрути: азотна кислота, сірчана, соляна, оцтова та інші кислоти, гідроксиди калію і натрію, аміак.

Платні послуги, які надаються у судово-токсикологічному відділенні 

 Судово-токсикологічне дослідження на наявність алкоголю (1 проба) 

254,32
 Судово-токсикологічне дослідження на наркотичні речовини (1 проба)  5238,95
 Судово-токсикологічне дослідження на наркотичні речовини та медикаменти  (1проба)   10272,96
 Судово-токсикологічне дослідження на наявність карбоксигемоглобіну         (1 проба)  387,67
 Судово-токсикологічне дослідження на технічні рідини (1 проба )  1521,91
 Судово-токсикологічне дослідження на отрутохімікати (1 проба )  4732,46

   

Історія відділення судово-медичної токсикології  Чернівецькоого обласного бюро судово-медичної експертизи:

      Судово-токсикологічне відділення (тепер – відділення судово-медичної токсикології) у Чернівецькому обласному бюро судово-медичної експертизи було створено у 1948 році.
     Динаміка змінення штатів судово-токсикологічного відділення з моменту організації /в одиницях/.

Посада Роки Кількість ставок
Завідувач відділенням 1988р. 1
Експерти 1948 – 1967 1
  1967 – 1981 2
  1981 – 1983 2,5
  1983 – 1988 3
  1988 – 1993 4
  1993 – 1995 4,5
  1995 - 6
Лаборанти 1948 – 1967 1
  1967 – 1988 2
  1988 – 1993 3
  1993 – 1994 4
  1994 – 1995 4,5
 

1995 – 1999

6
  1999 - 2003 35
  2003 – 2005 4
  2005-2006 5
  2006 6
Санітари 1948 – 1967 0,5
  1967 – 1983 1
  1983 – 1994 1,5
  1994 - 2004 1,75
  2004 2

     Посада завідуючого відділенням була створена 18.03.1988р., завідуючим відділенням призначений Романюк Микола Петрович (стаж роботи у відділенні судово-медичної токсикології з червня 1978р). На цей час у відділенні працювало два експерти-токсикологи: Рихліцький Володимир Миколайович (стаж експерта-токсиколога з жовтня 1981р та  Лебедінцева Ірина Олександрівна (стаж експерта-токсиколога з березня 1988р) та три лаборанти. З червня 1993р. Лебедінцева Ірина Олександрівна очолила відділення судово-медичної токсикології. Поступово штати відділення змінювались: звільнились експерт-токсиколог Романюк М.П. у грудні 2004р. та експерт-токсиколог Рихліцький В.М. у січні 2014р. З 1998р. зарахована стажистом, а після проходження спеціалізації в 2001р. - експертом-токсикологом Гаврильчук Л. А. У 2008 році, спочатку стажистами, а після проходження спеціалізації в 2009р. - експертами-токсикологами у відділення були зараховані Козлова О.О. та Черемухін Р.В. (відпрацював у відділенні один рік). У 2014 році колектив поповнився молодими спеціалістами Мельничук Н.П. та Балярик І.В. Саме в такому експертному складі працюємо в даний час.   Завідуюча відділення судово-медичної токсикології  Чернівецькоого обласного бюро судово-медичної експертизи:– Лебедінцева Ірина Олександрівна.

Закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, спеціальність хімія. З березня 1988р. по червень 1993 р. працювала експертом-токсикологом у відділенні судово-медичної токсикології лабораторії по дослідженню речових доказів ЧОБ СМЕ. З червня 1993 р. очолює відділення. Пройшла спеціалізацію по судовій хімії в Ташкентському фармацевтичному інституті, 1989р. Згідно плану підвищує свою кваліфікацію на курсах тематичного удосконалення в Харківській медичній академії післядипломної освіти (ХМАПО) та атестується. Отримала кваліфікаційні категорії за спеціальністю судово-медичний експерт-токсиколог: ІІ категорія - 1993р., І категорія -  1998р., вища категорія - 2003р., підтверджена  вища  категорія - 2008р., підтверджена  вища категорія - 2013р.   Внесена в реєстр атестованих судових експертів.


  Експерт-токсіколог судовий відділення судово-медичної токсикології  Чернівецькоого обласного бюро судово-медичної експертизи:  -  Гаврильчук Людмила Андріївна закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича, спеціальність хімія. Категорії не має, спеціалізація у 2001р. в Харківській медичній академії післядипломної освіти (ХМАПО), кафедра клінічної біохімії та судово-медичної токсикології, м. Харків. Згідно плану підвищує свою кваліфікацію на курсах. Сертифікат спеціаліста підтверджений в ХМАПО в 2006, 2011р.р. Внесена в реєстр атестованих судових експертів.  


Експерт-токсіколог судовий відділення судово-медичної токсикології  Чернівецькоого обласного бюро судово-медичної експертизиКозлова Оксана Олександрівна закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича, спеціальність хімія. Категорії не має, спеціалізація у 2009р. в Харківській медичній академії післядипломної освіти (ХМАПО), кафедра клінічної біохімії та судово-медичної токсикології, м. Харків. Згідно плану підвищує свою кваліфікацію на курсах. Сертифікат спеціаліста підтверджений в ХМАПО в 2014р. Внесена в реєстр атестованих судових експертів.  


Експерт-токсіколог судовий відділення судово-медичної токсикології  Чернівецькоого обласного бюро судово-медичної експертизиМельничук Наталія Петрівна закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича, спеціальність біохімія. Категорії не має, спеціалізація у 2014р. в Харківській медичній академії післядипломної освіти (ХМАПО), кафедра клінічної біохімії та судово-медичної токсикології, м. Харків. Внесена в реєстр атестованих судових експертів.  


Експерт-токсіколог судовий  відділення судово-медичної токсикології  Чернівецькоого обласного бюро судово-медичної експертизи -Бакалярик Ірина Василівна закінчила Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, спеціальність провізор. Категорії не має, спеціалізація у 2014р. в Харківській медичній академії післядипломної освіти (ХМАПО), кафедра клінічної біохімії та судово-медичної токсикології, м. Харків. Внесена в реєстр атестованих судових експертів.  


Лаборанти відділення судово-медичної токсикології 

Чернівецькоого обласного бюро судово-медичної експертизи:


Ванчуляк І.В.; Дідух М.І.; Желіховська Н.Б.; Бардашевська ; Л.І.Мацьопа І.Е.; Некраса В.О.